„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Interferenţa dintre dreptul concurenţei și drepturile de proprietate intelectuală prin prisma dreptului comunitar