„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Practica judiciară a Republicii Moldova cu referire la examinarea cererilor privind încasarea remuneraţiei pentru valorificarea drepturilor de autor și conexe