„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare