„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Învăţarea pragmatică ca efect al implicaţiilor societale