„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Spargerea creativităţii – paternitatea în era digitală