„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Un pionier al inventicii românești – George de Bothezat (1)