„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Strategii de creare a unei mărci