„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Proprietatea intelectuală – instrument de sporire a competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii