„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Factori și tendinţe privind veniturile și cheltuielile populaţiei Republicii Moldova