„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Роль и задачи HR-маркетинга на рынке труда