„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Influenţa patogenilor fungici alternaria spp. asupra variabilităţii caracterelor funcţionale ale gametofitului masculin la tomate