„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Rolul pragmaticii în formarea vorbitorului cult