„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Importanţa obţinerii tulpinilor autohtone de cianobacterii și perspectiva de valorificare a acestora