„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Rolul răspunderii juridice în prevenirea și contracararea confuziei ca act de concurență neloială