„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Analiza statistică și problema latentităţii avorturilor ilegale