„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Directiva Uniunii Europene privind operele orfane și aspectele privind punerea în aplicare a acesteia în țările asociate