„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Creaţia intelectuală - reconsiderarea sistemului disciplinar. Noi provocări ale cercetării în era economiei bazate pe cunoaștere