„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Implementarea tehnologiilor MRC în procesele de afaceri ale unei companii și structurarea elementelor sistemului MRC