„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Angajarea în câmpul muncii și implicarea persoanelor cu dizabilități în activitatea antreprenorială: experiența străină