„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Protecţia soiurilor în Republica Moldova. Studiu de caz Miscanthus giganteus