„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Proprietatea intelectuală și fotbalul