„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Improving Scientific-Methodical Support of Innovative Processes Cluster Development in the Regions of Moldova, based on the “Dual-Use” Research