„Intellectus”, Journal of Intellectual Property, Science and Education

Content

Îmbunătăţirea suportului metodico-știinţific al dezvoltării clusterului de procese inovatoare în regiunile Moldovei, pe baza cercetărilor știinţifice „cu dublă utilizare”