„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Afaceri de succes prin brevet (studiu de caz)