„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Alocuţiunea Directorului general AGEPI, Lilia BOLOCAN, cu prilejul jubileului de 25 de ani de la fondarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)