Журнал интеллектуальной собственности „Intellectus”

Содержание

Îmbunătăţirea suportului metodico-știinţific al dezvoltării clusterului de procese inovatoare în regiunile Moldovei, pe baza cercetărilor știinţifice „cu dublă utilizare”