„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Analiza răspunderii penale pentru concurenţa neloială (art. 246/1 Cod penal)