„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Impactul designului în viaţa cotidiană a societăţii