„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Sistem încorporat de măsurare și control al amplitudinii Pendulului Foucault