„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Formarea competențelor antreprenoriale și protecția proprietății intelectuale