„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Combaterea flagelului antisocial de activitate a mercenarilor – studiu de caz. Partea I