„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Locul Universității Tehnice a Moldovei în dezvoltarea sistemului național de proprietate intelectuală