„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Contribuții privind sporirea eficienței studierii obiectului ,,Grafica inginerească”