„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Analiza comparativă privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră în unele state din Balcani