„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Evaluarea economică a intervențiilor chirurgicale laparoscopice/ clasice în serviciul chirurgical de urgență