„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Activitatea cercetătorului Vladimir Berzan în calitate de savant și inventator