„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Ziua AGEPI – 24 de ani de la fondarea instituției