„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Protecția concurenței loiale și a secretului comercial din perspectiva apărării penale a proprietății industriale