„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Metode de evaluare a etapelor de dezvoltare a zonelor economice libere în Republica Moldova