„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

AGEPI a aniversat 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și aderarea la OMPI