„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Dezvoltarea sistemul inovațional din Republica Moldova