„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină