„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Aplicațiile mobile – obiecte ale proprietății intelectuale