„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere la Programul European pentru Cercetare şi Inovare Orizont 2020