„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Impactul inovaţiilor în Republica Moldova