„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

К вопросу о роли регионального университета в воспроизводстве человеческого потенциала