„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Brevetarea în străinătate – între deziderat şi realitate