„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Un imperativ al momentului: doctoratul trebuie să fie atractiv