„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Examinarea extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietății intelectuale prin prisma activității Comisiei de Contestații a AGEPI