„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Particularitățile formelor de realizare a dreptului de petiționare